Barbarkowy Bieg Przełajowy – 18 października, godz. 11:00

KM UMK logoTilia logoSzkoła logo

 

Serdecznie zapraszamy na tradycyjny już Barbarkowy Bieg Przełajowy.

Szczegóły i regulamin poniżej :)

Regulamin Barbarkowego Biegu Przełajowego 2015

1.       Organizatorzy:

 • Stowarzyszenie „Tilia” wraz ze Szkołą Leśną na Barbarce ul. Przysiecka 13; 87-100 Toruń, tel./fax. 056/ 657 60 85
 • Klub Maratoński UMK Toruń

2.       Termin i miejsce:

 • 18 października 2015 r, start biegu godz. 11.00
 • Osada Leśna Barbarka, ul. Przysiecka 13; 87-100 Toruń– start i meta przy Szkole Leśnej na Barbarce.

3.       Cele imprezy:

 • upowszechnienie biegu przełajowego jako formy czynnego wypoczynku,
 • promocja zdrowego trybu życia.

4.       Trasa i dystanse:

Biegi odbędą się na terenach leśnych przyległych do Osady Leśnej Barbarka w trzech kategoriach wiekowych (decyduje rok urodzenia):

 • dzieci do 6 lat – 600 m (dziewczęta i chłopcy),
 • dzieci od 7 do 13 lat – 1200 m (kategorie: dziewczęta i chłopcy),
 • młodzież i dorośli – 10 km (kategorie kobiety i mężczyźni).

5.       Zgłoszenia i opłaty:

 • Warunkiem uczestnictwa w biegu jest osobiste pisemne zgłoszenie w dniu imprezy w godz. 10.00 – 10:45 w biurze zawodów na polanie w Osadzie Leśnej Barbarka oraz  podpisanie Oświadczenia Uczestnika Barbarkowego Biegu Przełajowego/ Oświadczenia Opiekuna Uczestnika Barbarkowego Biegu Przełajowego,
 • opłata wpisowa do biegu wynosi 5 zł (płatna przy zgłoszeniu), dzieci zwolnione z opłaty startowej.

6.      Nagrody:

W biegach dla uczestników przygotowane zostaną następujące upominki:

 • dzieci do lat 6 –  dyplomy za zajęcie I, II i III miejsca (w 2 kategoriach: dziewczęta i chłopcy), upominki dla wszystkich uczestników, dyplomy za uczestnictwo.
 • dzieci 7-13 lat – dyplomy za zajęcie I, II i III  miejsca (w 2 kategoriach: dziewczęta i chłopcy) upominki dla wszystkich uczestników, dyplomy za uczestnictwo.
 •  młodzież i dorośli – dyplomy i upominki za zajęcie I, II i III miejsca (w 2 kategoriach: kobiety i mężczyźni).Trasa oznaczona jest w  newralgicznych miejscach w biało-czerwoną taśmą  oraz drewnianymi strzałkami.

7.     Start i meta w formie baneru ustawione zostały na terenie Osady Leśnej na Barbarce.
8.     Przed i po biegu zawodnicy będą mieli możliwość skorzystania z szatni.
9.     Postanowienia końcowe:

 • każdy uczestnik w trakcie biegu otrzyma wodę mineralną, na mecie natomiast poczęstunek (kiełbaska, chleb, ketchup, musztarda, herbata)
 • po biegu będzie można uczestniczyć w integracyjnym ognisku,
 • uczestnicy biegu przyjeżdżają na własny koszt.

10.     Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w Biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych.

11.     W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzygają Organizatorzy.

ZAPRASZAMY GORĄCO